Menu Zamknij

Aneks do Raportu Rocznego 2013

Broszura zaprojektowana jako dodatek uzupełniający do Raportu Rocznego 2013 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP analizująca polskie doświadczenia transformacyjne pod kątem programu Polskiej Pomocy. Naszym zadaniem było uporządkowanie treści w sposób przejrzysty, a także narysowanie map i tabel ilustrujących wybrane zagadnienia publikacji.

Dane techniczne: 148 × 210 mm / 36 stron
Zadanie: Projekt graficzny, mapy, skład i łamanie tekstu, przygotowanie do druku

Klient: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP