Menu Zamknij

Raport Roczny

Raport roczny Polska Współpraca na Rzecz Rozwoju wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, zbierający dokonania tego resortu w dziedzinie polskiej współpracy rozwojowej.

Dane techniczne: 210 × 297 mm / 96 stron
Zadanie: Projekt graficzny, korekta fotografii, przygotowanie do druku

Klient: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP